Vertrouwenspersoon

Even voorstellen… De vertrouwenspersoon

Op de ledenvergadering van 9 oktober 2015 hebben de leden en het bestuur goedgekeurd dat er een nieuwe functie binnen de vereniging komt, namelijk de vertrouwenspersoon. Deze functie is in het leven geroepen om binnen de vereniging een vertrouwd aanspreekpunt te hebben voor leden die te maken hebben met pestgedrag, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Daarnaast fungeert de vertrouwenspersoon als eerste opvang voor leden met een klacht. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de commissieleden en het bestuur om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenspersoon is iemand die los staat van het bestuur en de commissies. De gesprekken die de vertrouwenspersoon voert zijn vertrouwelijk.

Wat vinden wij belangrijk als Roda’71?

Als vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen met plezier komt handballen en zich ook op zijn/haar gemak voelt.

Wanneer, hoe en wie kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon?

Niet alleen als lid kun je bij de vertrouwenspersoon terecht, maar ook als trainer. Er wordt verwacht dat je als speler(s) en trainer er samen uitkomt, maar lukt dit niet dan kun je de hulp inschakelen van de vertrouwenspersoon. Dit kunnen ook ouders van jeugdleden doen, als je het gevoel hebt dat je kind wordt gepest. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten op bijvoorbeeld social media. De vertrouwenspersoon kunt u bereiken via: