CORONABELEID

Corona blijft nog steeds een aandachtspunt. De competitie zal dan ook alleen gespeeld kunnen worden met extra voorzorgsmaatregelen en aandachtspunten.  Middels dit document willen we alle belangrijke maatregelen voor jullie op een rijtje zetten.

Het NHV heeft een protocol voor wedstrijden geschreven. Het volledige protocol is hier te vinden. Dit protocol is bij alle wedstrijden van toepassing. Hoe andere verenigingen invulling hebben gegeven is voor ons nu niet duidelijk. Er zal op de site van het NHV een overzicht komen met specifieke aanvullingen vanuit de verenigingen. Probeer hier ten allen tijden zorgvuldig mee om te gaan.

Algemene richtlijnen

  • Heb je klachten die veroorzaakt kunnen zijn door het Coronavirus, laat je testen en kom niet voordat je van de GGD gehoord hebt dat je weer mag sporten
  • Handen wassen als je binnenkomt en weggaat 
  • Bal en trainingsmateriaal ontsmetten voor en na de training 
  • Buiten het sportveld 1.5 meter afstand
  • Luisteren naar de trainers/coaches en Coronaverantwoordelijke over de regels 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Als verdere uitwerking van het protocol hebben wij op de vereniging de volgende maatregelen genomen:

Registratieplicht

Alle bezoekers van het complex (bij trainingen en wedstrijden) dienen zich bij binnenkomst te registreren. Er zullen bij de poort en/of op de bar formulieren liggen waarop naam en telefoonnummer ingevuld moet worden. Deze formulieren worden conform de AVG max 2 weken bewaard en alleen gebruikt bij eventueel bron- en contactonderzoek. Per gezin is 1 contactpersoon voldoende.

Van de trainers/coaches (ook van de uitteams) vragen wij bij te houden welke spelers/speelsters aanwezig zijn.

Looproute

Om de hygiënemaatregelen en 1.5m afstand te kunnen waarborgen is er een vernieuwde looproute gemaakt. Bij trainingen vragen we ouders op het terras of in de kantine plaats te nemen. Bij wedstrijden kan dat langs het veld aan de straatkant.

Aandachtspunten tijdens de wedstrijd

Het NHV heeft richtlijnen opgesteld voor tijdens de wedstrijden. Deze richtlijnen zijn voor zowel spelers als toeschouwers van belang. Neem deze goed door.

De richtlijnen zijn hier te vinden.

Voor spelers/coaches en scheidsrechters

Warmlopen kan op het Cruyff Court naast ons veld.

De wisselbank is verplaatst naar de kant van de school.

Teambesprekingen voor de wedstrijd en in de rust kunnen gehouden worden op het veld of het Cruyff Court naast ons veld.

Kleedkamer en kantine

De kleedkamers zullen gewoon open zijn, echter is er maar plaats voor 4 volwassen per keer en zijn er maar 2 douches tegelijkertijd te gebruiken. Houdt hier rekening mee.

De bar/keuken is open en de toiletten zijn bereikbaar. Binnen hebben we helaas onvoldoende ruimte om veel zitplaatsen te realiseren. We vragen iedereen dan ook zo veel mogelijk buiten plaats te nemen.

Beperkt publiek toegestaan

Op het terras en in de kantine zijn wij verplicht met zitplaatsen te werken. Hierdoor hebben wij een beperkte capaciteit. Bij goed (droog) weer moeten wij voldoende ruimte hebben om uit- en thuispubliek een plekje te geven. Bij slecht weer, als iedereen binnen wilt zitten, kunnen wij dit helaas niet.  Wij vragen iedereen dan ook om niet met het hele gezien naar de wedstrijd te komen kijken. De kans bestaat anders dat mensen buiten het terrein moeten blijven wachten.

Bij slecht weer hebben wij enkel voor de spelende teams, begeleiders en scheidsrechters voldoende capaciteit in de kantine. Overig publiek zal er rekening mee moeten houden dat ze in de kantine geweigerd kunnen worden.

Uitwedstrijden

Wij hebben geen zicht op hoe andere handbalverenigingen en sportaccommodaties invulling hebben gegeven aan deze richtlijnen. Ook de capaciteit van andere kantines is bij ons niet bekend.
We adviseren dan ook om zoveel mogelijk te carpoolen en niet teveel publiek uit te nodigen, om te voorkomen dat je bij de andere vereniging niet naar binnen kunt.

 

Natuurlijk hopen we deze maatregelen snel overbodig zullen zijn. Zolang het nodig is vragen we iedereen hieraan mee te werken. Bespreek dit met elkaar en blijf elkaar wijzen op het (belang van) het naleven hiervan. Op deze manier kunnen we immers wel weer handballen!

Heb je vragen, aanvullingen of andere ideeën die ons kunnen helpen bij het organiseren of naleven van de richtlijnen bespreek dit met de Coronaverantwoordelijke of je trainer/coach. En natuurlijk kun je altijd bij het bestuur terecht.

Tot snel langs het veld.

Bestuur HV Roda’71

Als uitspelende vereniging vragen over bovenstaande? Mail naar