HS2: Oliveo HS3

Mannen, welk een verschil met onze voorgaande wedstrijd. Ook ik als choach had geen grip, geen duidelijk beeld van de wedstrijd, zat er “niet in”. Naar verontschuldigingen zoeken of vermoedelijke oorzaken aandragen heeft geen zin, het is zoals het is, maar coachen na een dienst bij m’n werkgever is niet voor herhaling vatbaar, beslist niet. Zo waren er spelers die bij lange na niet het vertrouwde niveau en zeker niet het niveau van de voorgaande wedstrijd haalde. Sommige zelfs niet bij benadering waaronder ik dus ook.

Op sommige cruciale momenten was de communicatie onduidelijk of zelfs niet aanwezig. Te veel en te vaak solo terwijl bij coaching van medespelers of vanuit de zijlijn alert gereageerd had moeten worden. Moeten is dwingend van karakter maar is vandaag zeker goed geplaatst. Er werd duidelijk voorzichtiger gespeeld dan in de zaal. Vanzelfsprekend, maar het terugkeren na een aanval, de spelhervattingen, het liet soms te wensen over.

Bijsturen vanuit de zijlijn was ook hier onvoldoende, laat staan dat het aan zou komen….. Spelers die ik heb laten staan terwijl reden voor een wissel aanwezig waren. Missen van diverse doelpuntrijpe kansen, het te laat of niet opvolgen van aanwijzingen, allemaal reden bij herhaling voor een wissel, even bijpraten, even corrigeren, ik voerde het niet uit.Zelfspot….. Langs de zijlijn in uniform…… Mannen dit was het niet vandaag.

Eindstand 23-23