Speech nieuwjaarsborrel

Beste leden van Handbalvereniging Roda ’71

Welkom in het nieuwe jaar, het bestuur wenst iedereen een gezond, sportief jaar waarin alle goede voornemens waar mogen worden.

Na een mooi en druk 2019, met onder andere een jeugd- en seniorenkamp en de verenigingsdag. Onze heren senioren (HS1) spelen een klasse hoger in het binnen seizoen. Daarnaast toch heel belangrijk voor het handbal in het algemeen de overwinning van onze Nederlandse Oranje dames op het wereldkampioenschap in Japan. Nu hopen dat de Oranje heren het goed doen op het EK wat begint op 9 januari in Noorwegen.

Vorig jaar zijn we begonnen met een voorzichtige stap in een onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering van onze kantine. Een nieuwe koffieautomaat en de mogelijkheid om te pinnen zijn hierin de eerste stappen. Voor de grotere veranderingen en opknapwerkzaamheden zijn wij nog steeds op zoek naar leden die hierin willen mee helpen. Er zijn intussen wel al een paar ideeën binnengekomen, deze willen we nu concreter gaan maken door daar een bedrag tegen over te zetten. Op zaterdag 14 maart zullen we de eerste (kleine) werkzaamheden oppakken tijdens de landelijke actiedag van NLDoet.

Ook dit jaar blijft onze focus op het informeren van de leden (denk aan de rolverdelingen binnen de commissies en de gemaakte afspraken rondom bijvoorbeeld sportiviteit en respect) en het continueren van de ondersteuning en begeleiding van onze vrijwilligers. Denk hierbij aan het Coach-de-coach en de afsluiting van het laatste deel binnen de HT2 cursus voor een groot deel van onze trainers. Verder zullen de eerste verenigingsscheidsrechters in opleiding ingepland worden voor het praktijkexamen. Daarmee hebben we een goede stap gezet in de hoognodige aanvulling van ons scheidsrechters bestand. We zijn nu nog wel op zoek naar 1 of 2 (jeugd)leden of ouders die als spelleider bij de F/E jeugdwedstrijden willen helpen.

Ook de ontwikkeling van onze jeugd blijft hoog op de agenda staan, zo zijn we druk bezig om met name de F- en E-jeugd te laten groeien in aantal. We hebben voldoende jeugd en toch zou dit een mooie vooruitgang zijn in het behalen van onze doelstelling om in elke leeftijdscategorie één of meerdere teams ingeschreven te hebben.

 We zijn op meerdere fronten bezig en willen nog veel meer, echter zonder “extra” vrijwilligers wordt de druk op de huidige groep vrijwilligers steeds groter en zal vaker een afweging gemaakt gaan worden wat wel en wat niet opgepakt kan worden. Het blijft wel een punt van aandacht om meer voor elkaar te krijgen voor de vereniging. Het gebrek aan vrijwilligers is daarom ook een aandachtspunt. Mochten er leden zijn die ideeën hierover hebben, dan horen we het graag.

Naast alle serieuze zaken is er natuurlijk ook veel aandacht voor het handbal en diverse activiteiten eromheen. We hebben op 18 januari het Winterfeest met als thema Fout! Op dit feest is niets te gek, dus kom zo gek mogelijk gekleed. Niet verplicht maar wel leuk. Ook zullen we het seizoen afsluiten met de verenigingsdag en gaan we kijken voor toernooi om met de hele vereniging naar toe te gaan.

En het lijkt nog ver weg, maar in het seizoen 2021-2022 zal de vereniging 50 jaar bestaan. De officiële datum van het jubileum is 18  augustus 2021. Een 50-jarig jubileum is iets wat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Komende maanden willen we (samen met jullie) gaan nadenken over een feestelijke invulling en de organisatie van het jubileum. Begin seizoen 20/21 zullen we er dan mee aan de slag gaan. Waarschijnlijk zal er een werkgroep opgezet worden die dit samen met ons gaat regelen. Hier komen we zeker op terug!

Al met al meer dan genoeg om op te pakken en naar uit te kijken. Ook meer dan genoeg om deze speech af te gaan ronden en te gaan proosten op het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur,

Danny Krieger

Voorzitter HV Roda ‘71