Algemene ledenvergadering

Als u onderstaand bericht NIET heeft ontvangen per e-mail, laat dit weten aan

U krijgt dan alsnog de uitnodiging met bijbehorende documenten en link opgestuurd.


Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de (digitale) algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 2 december 2020.

De vergadering vindt plaats om 20:00 uur in de virtuele omgeving van Roda ’71. Deze zal vanaf 19:45 uur toegankelijk zijn.

Een digitale algemene ledenvergadering

Helaas hebben alle maatregelen rondom Corona ook gevolgen voor onze ALV. Vandaar een primeur voor onze vereniging om deze digitaal te houden. Voor de ALV zullen wij gebruik maken van Zoom.

U wordt gevraagd zich te registeren voor de vergadering, zodat het bestuur zicht heeft op het aantal leden dat deelneemt aan de ALV.

Graag willen wij u vragen om uzelf te registreren door middel van uw voor- en achternaam.

Bent u van plan om samen met een ander stemgerechtigd lid aan de vergadering deel te nemen? Dan willen wij u vragen om apart van elkaar in te loggen in verband met de digitale stemming.

Junioren vanaf 15 jaar hebben stemrecht. Het stemrecht van jeugdleden ligt bij 1 ouder.

Neem uw tijd voor het registreren en eventuele installatie van de app, zodat we om 20.00 uur met de vergadering kunnen starten.

In de bijlage vindt u de jaarstukken voor de aankomende algemene ledenvergadering. We verzoeken u de stukken aandachtig door te lezen. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, machtig dan een ander lid of ouder door dit aan te geven via