F1: DIOS

13 januari 2024 – Na een fijne vakantie achter de rug te hebben, stond nu de eerste wedstrijd weer op ons te wachten. Wij speelden thuis tegen Dios om kwart over 2 in de Zevenkampse ring. Iedereen had er weer zin in! Helaas konden Elvia en Aaron niet meespelen vandaag. Elvia was er wel om ons aan te moedigen!

Wij hebben een heel leuk team met gedreven spelers. Ze zijn altijd bij de trainingen en willen graag leren. Zij willen allemaal graag de bal in het doel gooien. Dit maakt dat er ook vaak voor eigen kansen wordt gegaan. Niet iedereen krijgt hierdoor de kans om op het doel te gooien of de bal meerdere keren te ontvangen.

Voorafgaand aan de wedstrijden hebben wij dit besproken met de kinderen. Wij hebben sommige kinderen de taak gegeven om andere kinderen vrij te spelen. Wij wilden zien dat het balbezit bij iedereen bijna gelijk was.

Wij zagen meteen al ander spel bij de kinderen. De kinderen probeerde de tegenstanders mee te nemen naar 1 helft waardoor zij andere kinderen vrij speelden aan de andere kant. Rahul nam dit iets te letterlijk en heeft de hele wedstrijd geprobeerd andere kinderen vrij te spelen, waardoor hij zelf vergat ook op het doel te schieten.

In de verdediging proberen de kinderen goed hun tegenstanders te letten, handjes omhoog te houden en proberen de bal te onderscheppen. Soms zijn we nog een beetje aan het dromen of staan we met meerdere kinderen bij een aanvaller, waardoor de tegenstanders te snel bij de cirkel kunnen komen om vrij te schieten.

Wij hebben weer mooie dingen gezien. De kinderen die een taak hebben gekregen om andere kinderen vrij te spelen hebben dit zo goed mogelijk geprobeerd. De andere kinderen hadden als taak, de vrije plekken op de cirkel op te zoeken en als de mogelijkheid er was, te schieten. Dit ging al beter. De komende periode gaan wij binnen de trainingen ermee aan de slag.

Het was weer een leuke eerste wedstrijd en de F-jes hebben het weer goed gedaan! Op naar volgende week zaterdag!

Groetjes,

De F-jes