E2: Een spannende wedstrijd

Deze week mochten de meiden op zondag spelen en wel tegen de medekoploper. Dus dat zou spannend worden. ETC had ongeveer dezelfde uitslagen, dus het beloofde een leuke wedstrijd van gelijke sterkte te worden. De meiden waren lekker op tijd, dus genoeg tijd om de wedstrijd goed voor te bereiden! We zagen al snel dat de tegenstander alleen maar bestond uit jongens, maar dat was voor de meiden juist fijn, zo konden ze er vol tegenaan gaan.

In het begin van de eerste helft waren de teams goed aan elkaar gewaagd, ETC nam al snel de leiding met een mooi schot. De meiden hadden door dat er werk aan de winkel was. Dus vol er tegenaan. Rond spelen, de ruimte zoeken en strak verdedigen. Het zat er allemaal wel in, alleen de pit ontbrak nog een beetje. Je zag de spanning in het spel van de meiden. Toch wisten zowel Joelle als Noa en Talitha in deze eerste helft het doel te vinden, en stond Angelina heel goed te keepen. Wat de ruststand op 4-3 in ons voordeel bracht.

In de rust de nadruk gelegd op dat er meer bewogen moest gaan worden in de aanval, meer instarten, maar dan ook weer terug naar de opbouwposities, kortom ruimte creëren en iets minder strak op de verdediging aanvallen. In de verdediging nog een klein tandje erbij. Kortom volle bak ertegenaan.

En wat waren de meiden de tweede helft goed op dreef. Scout die de bal goed ving en regelmatig een goede beweging richting doel maakte en zo het de tegenstander moeilijk maakte. Anoek die in de verdediging strak erop zat en heel goed terugliep en zo de tegenstander weinig kans gaf om bij het doel te komen. Tiffany die bijna alle ballen stopte als de tegenstander toch in de buurt van het doel kon komen. Talitha die goed de ruimte zocht en daardoor ook haar doelpuntje meepikte. Angelina die telkens goed instartte richting de cirkel en goed gezien werd en van daaruit mooie doelpunten maakte. Noa die heel goed de aanwijzingen op volgde en daar vanuit ook scoorde. Joelle die goed vanuit het midden de anderen liet instarten, aanspeelde en zelf ook haar doelpuntjes meepakte.

Maar ook de vrije bal “modder” deze week getraind en dan direct deze wedstrijd daaruit scoren! Meiden wat waren jullie op dreef. De tweede helft lieten jullie zien hoeveel power jullie hebben en wat jullie allemaal al geleerd hebben! Top!

Maar en dat vind ik het belangrijkste wat lieten jullie ook zien dat jullie als team er staan, en er ook echt voor willen gaan. Ik ben zo enorm trots op jullie.

Eindstand van deze wedstrijd was 14-5