HS2: Ventura HS3

Bij vlagen goede spelmomenten, matige communicatie, dat helaas weer wel, maar een verdediging welke constant aansturing en bijsturing noodzakelijk maakte, al deze factoren bij elkaar leidden wel tot een wedstrijdoverwinning.

Een overwinning uiteraard in doelpunten maar zeker ook in de vele spelelementen. Juist deze elementen wekken toch de indruk dat deze beter en bovenal regelmatiger worden opgepakt. Vastzetten en neerzetten, aansturen en corrigeren, elkaar aanspreken op het maken van en niet nakomen van regelmatig gemaakte en zeker ook herhaalde afspraken.

Er is sprake van een opgaande lijn. Duidelijk sprake. Niet de gehele wedstrijd maar toch….. Correctie en aanvulling door spelers vanaf de wisselbank. Goede en waardevolle aanwijzingen werden gegeven. Juist door het zien van wat er niet echt goed gaat in de uitvoering, gewoon misgaat dus, is de belevingsfactor in ruime mate aanwezig om weer tussen de lijnen te gaan om de beoogde misstanden op z’n minst helpen te voorkomen.

Elkaar aanvullen in woord, gebaar en het bieden van ondersteuning, gaat steeds beter. Deze wedstrijd leende zich bij momenten ervoor om vroegtijdig te storen, de zgn 5-1 verdediging. Helaas niet in elke wedstrijd voor ons toe te passen maar bij gelegenheid proef je bij mij hier een lichte voorkeur voor. In dit spelconcept is communicatie en het vertrouwen in spelwijze van de medespeler van essentieel belang. Deze moet immers al anticiperen op situaties die eigenlijk nog moeten gaan ontstaan. Ervaring, snelheid voorzien van “durf” en gewoon “doen” , overzicht, inzicht, ga zo nog maar even door, zijn daar basiselementen van.

Maar weer terug naar het voor ons vertrouwde. De tweede helft gaf een tien- tot vijftiental minuten een goed spelbeeld te zien. Vlotte combinaties, weinig balverlies en wat opviel is dat weer terugkomende ballen vlot werden opgepakt, hetgeen de snelheid, de accuratesse, ten goede kwam. Het totale beeld is dat er toch wel vooral bij dode spelmomenten van de tegenstander, concentratieverlies optreed. Aandachtspunt mannen. Positief is ook het zelf aangeven dat er voor momenten op de wisselbank plaatsgenomen wil worden.

Even een rustmoment om even met elkaar de afspraken te verduidelijken of als de wedstrijd hier aanleiding toe geeft, te wijzigen. Opgaande lijn mannen, vooral in de tweede helft.

Henk van Wissen