HS2: Snelwiek – Roda ’71

Niet, niet, niet. Wat een wedstrijd mannen. Veel spelelementen gezien, veel strijd gezien. Als deze geleverde prestatie ons niveau is, kunnen we tevreden zijn maar ik kan echt niet aan de indruk ontkomen dat we gewoon in staat zijn om de balans in beweging kunnen (moeten) houden van de af en toe wankele basis, soms bij vlagen niet standvast, naar een stabielere basis. Sommige van ons zouden bij een al dan niet tijdelijke wissel op wisselende posities ingezet kunnen worden. Even om de op die positie nodige rust, gevraagde balans te herstellen. Let wel: in daad en woord. Elkaar ondersteunen, corrigeren en aanvullen. We hebben immers voldoende kwaliteiten. Er zijn spelmomenten dat als het team “draait”, er met sluwheid gespeeld wordt. Gaten trekkend in de verdediging en speurend naar de vrijstaande- of eigen mogelijkheden. Opvallend detail is dat de hoeken bij vlagen niet optimaal bij het spel betrokken werden. Kon ook niet altijd vanwege consequente dekking maar nog te vaak is de oorzaak ook terug te vinden in het passief spel van de hoekmannen. Aanbieden, aangeven, wisselen, communiceren….. De man, verantwoordelijk voor de naleving van de spelregels, heeft een indruk achtergelaten die bij ons veel discussie opleverde. Positief element hierbij is de gespreksdiscipline goed werd nageleefd. Geen onnodige strafminuten door commentaar op de leiding, terwijl de aanleiding, de verleiding klinkt veel beter, zich meerdere keren in ruime mate aanbood. Een hoorbaar signaal afgegeven door de scheids, betekent wel dat het spel stilgelegd is…… de spanning van de wedstrijd en de belevingsemotie betekende een uitsluiting van 02 minuten. Oplettendheid blijft ook in dergelijke fases geboden. Goede instelling mannen. Zullen we afspreken…. Volgende week minimaal continuering?

Eindstand 26-25