HS2: Wedstrijdverslag 18 maart – Helius

Beste lezers, beste mannen, dit verslag kan slechts voorzien worden van de openingszin “wat een wedstrijd”.

De aanloop naar deze wedstrijd was ronduit chaotisch te noemen maar vormde uiteindelijk een basis voor een prima eindresultaat. De eerste minuten waren niet om aan te zien. Voor dat ook maar het besef tot ons was doorgedrongen dat we aan een handbalwedstrijd bezig waren…….. had onze tegenstander de basis gelegd, dachten ze, voor een walk-over.

Heel langzaam trok de zondagmorgenmist op en werd er gespeeld, handbal gespeeld, werd er gecorrigeerd, gecommuniceerd en volgende aanwijzingen elkaar in een hoog tempo op. Eigenlijk kan er geschreven worden: “volgde elkaar in een hoog tempo op”. Uiteindelijk kan de wedstrijd gekwalificeerd worden als vermakelijk, een boeiend spektakel, echt mannen…..het geheel zag er goed uit.

De verdediging werd vaak goed neergezet, de opbouw gaf regelmatig goed aan wat de aanval zou gaan inhouden…….maar werd niet altijd opgevolgd, zodat daar nog aandacht aan besteed moet gaan worden. De lijnen werden goed uitgezet maar het vervolg was soms ietwat te solistisch, daarmee doelende op dat er ruime afspeelmogelijkheden voor handen waren in plaats van zelf te gaan.

Vroegtijdig storen als de snelheid van de terugkomende verdedigers inherent is aan de opbouw van de tegenpartij liet soms mooie, voor de tegenpartij storende, resultaten zien. Dan het item reageren op spelsituaties. Temperament tonen is goed, spelbeleving uiten mag maar …… ook dat is een aandachtspunt. Vanuit de bank heb ik genoten van uwer instelling en motivatie. Het eindresultaat is heel acceptabel.

Henk van Wissen