HS2: Wedstrijd tegen Helius

Mannen, de wedstrijd tegen Helius HS1 gaf een tweedelig beeld. het was niet slecht, zeker de fase vanaf … laten we schrijven, de 15e minuut tot aan het rustsignaal, maar het was ook niet echt goed. Is het glas half vol of half leeg. Terwijl de fles met drank op je eigen tafel voor je staat, geheel voor eigen beschikking en lees…..niet geheel voor eigen gebruik, staat niet op het etiket vermeld.

Daar staat slechts de verenigingsnaam. Mannen, er werd maar mondjesmaat of geheel niet niet bijgeschonken en dit terwijl de noodzaak om te overleven, nl het gaan drinken…. aanwezig was. Met andere woorden: als je nu ziet dat een medespeler de ontstane of desnoods door hem zelf gecreëerde situatie toch niet beheerst, niet aankan of zich totaal hierin heeft vergist, kan gebeuren en daar ben je mens voor en ook daar is niets mis mee, maar spring bij, biedt hulp, verlaat even jouw positie, schuif aan, anticipeer op meer dan alleen jouw plek, het is immers ook een samenspel en niet alleen een positiespel waarmee jij op die positie goed uit de weg kunt maar kijk mee, naar wat ook op de medespeler afkomt.

Biedt jouw medespeler iets te drinken aan uit jouw fles en praat dan bij gelegenheid of de fles dan half vol of half leeg was of behoort te zijn. Selfsupporting: als je met elkaar in het veld tijdens de wedstrijd besluit om van 6 – 0 naar 5 – 1 te gaan, kan de doelverdediger daarbij een leidende zo niet beslissende rol vervullen. Hij heeft een direct beeld en beter dan vanuit de zijlijn. Hij kan ook aangeven om, misschien per wedstrijdgedeelte, van vele factoren afhankelijk, maar hij kan aangeven om weer terug te gaan van 5 – 1 naar 6 – 0.

De doelverdediger zet zijn verdediging neer, geeft aanwijzingen. Mijn voorkeur gaat nu eenmaal uit naar selfsupporting, verantwoording durven nemen en zeker ook naar het wisselen van posities. Opbouw en aanval hebben raakvlakken, maak er gebruik van. Het wisselen van positie veroorzaakt, nee wacht even … laat ik het anders schrijven … het vasthouden aan posities maakt het voor de tegenspeler zo voorspelbaar en in sommige gevallen te.

Groet van uwer coach en ik ben trots op mijn mannen, zeker door het napraten in de kleedkamer.